Menu

Služby

Regionální knihovna Karviná je veřejnou knihovnou s univerzálním i specializovaným knihovním fondem. Vykonává informační, vzdělávací, koordinační, odborné, metodické a poradenské činnosti, např. poskytuje meziknihovní výpůjční služby, prezenční a absenční výpůjční služby, bibliografické a referenční služby, zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům a nabízí široké veřejnosti přístup k internetu a WIFI zdarma. Od ledna 2021 funguje vrácení knih nepřetržitě 24 hodin denně – před budovou RKK v Karviné-Mizerově na ul. Centrum je nainstalovaná BIBLIOSCHRÁNKA