Menu

Služby

Regionální knihovna Karviná je veřejnou knihovnou s univerzálním i specializovaným knihovním fondem. Vykonává informační, vzdělávací, koordinační, odborné, metodické a poradenské činnosti, např. poskytuje meziknihovní výpůjční služby, prezenční a absenční výpůjční služby (dokumentů, čteček elektronických knih), bibliografické a referenční služby, zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům.