Menu

Pro knihovny

Regionální knihovna Karviná je pověřenou knihovnou, plní regionální funkce pro 12 obsluhovaných knihoven a jejich 8 poboček. V rámci zajištění regionálních funkcí poskytuje především poradenské a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Realizuje vzdělávání pro knihovníky a informační pracovníky.