Menu

Pro veřejnost

V Regionální knihovně Karviná mohou využít služeb uživatelé od těch nejmenších až po seniory.

 

Na dětských odděleních pořádáme besedy a knihovnické lekce pro děti a mládež mateřských, základních i středních škol (knihovnické a informační lekce v českém a polském jazyce), pravidelná interaktivní tvořivá odpoledne a workshopy podporující kreativní myšlení dětí a budující vztah ke knihovně a společnosti. Spolupracujeme se zástupci volnočasových sdružení a nízkoprahových zařízení,  v rámci projektu Celé Česko Čte dětem a Cała Polska czyta dzieciom zajišťujeme setkávání s významnými osobnostmi ČR, SR, PL. V rámci projektu „Bookstart – S knížkou do života“ přispíváme k propagaci knihy u nejmenších čtenářů.  

 

Na dětských odděleních jsou poskytovány i běžné knihovnické a informační služby ( tisk, kopírování dokumentů, přístup k internetu, rešeršní služby, meziknihovní výpůjční služby atd.)

 

Pro dospělé uživatele a seniory je rovněž bohatá nabídka služeb.

Realizujeme besedy s významnými osobnostmi, autorská čtení, hudební koncerty, literární odpoledne s diskusí o problematice literatury.

Pořádáme vzdělávací kurzy (kurz práce s PC pro začátečníky i pokročilé, kurzy práce s Internetem, kurzy trénování paměti), kreativní workshopy.

Zde si také můžete stáhnout příručku s názvem ROZCESTNÍK PRO SENIORY, kterou zpracoval Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.

Na všech odděleních pro dospělé čtenáře jsou poskytovány knihovnické a informační služby (tisk, kopírování dokumentů, přístup k internetu, rešeršní služby, meziknihovní výpůjční služby, atd.).

Pro zdravotně znevýhodněné občany poskytujeme donáškovou službu knih a časopisů.

Uživatelé pobočky v Karviné-Mizerově mohou využít rozšířené nabídky služeb o zapůjčení čtečky elektronických knih (seznam obsažených knih). Nachází se zde kontaktní místo iniciativy Semínkovna – sázej, sklízej, sdílej – více o projektu Semínkovna v karvinské knihovně. A pro ty, kterým není lhostejné životní prostředí nabízíme sběrná místa pro použité baterie nebo také boxy pro sběr originálních tiskových kazet ( projekt SBÍREJ-TONER.CZ).

 

Veřejnost může využít služeb Regionální knihovny Karviná také na krytém bazéně STaRS Karviná, s. r. o. (knihobudka) a  na hlavním nádraží v Karviné-Fryštátě (Kniha do vlaku).

Obě místa slouží jako místo ke sdílení a výměně knih, zájemci si mohou knížku vzít a zase ji vrátit nebo přinést jinou.