Menu

Pro školy

Regionální knihovna Karviná pořádá kulturní a vzdělávací akce a kurzy pro nejširší i odbornou veřejnost a pro děti a mládež.

Jedná se o autorská setkání, besedy, soutěže, knihovnické a informační lekce, výstavní činnost, hudební programy, promítání filmů.

Edukační práce s dětmi ve prospěch podpory čtenářství a budování vztahu ke knize – praktické využití bibliopedagogiky.

V rámci kulturně-výchovné činnosti využíváme metod imagoterapie, arteterapie.

Vytváření podmínek pro zajišťování informační výchovy uživatelů ke zvýšení jejich funkční gramotnosti a zvyšování jejich schopnosti práce s informacemi (knihovnické a informační lekce v českém a polském jazyce), finanční gramotnost.