Menu

Pro hendikepované

Regionální knihovna Karviná podniká řadu pozitivních kroků k sociální integraci handicapovaných

 

– fond pro zrakově a sluchově postižené

pobočky Regionální knihovny Karviná nabízí k zapůjčení speciální knihovní fond – audioknihy pro občany se zdravotním postižením, knihy v Braillově písmu na pobočce v Karviné-Mizerově; 

 

– FriendlyVox, ozvučený portál pro nevidomé

nový komunikační kanál určený osobám se zrakovým hendikepem. Službu máme přístupnou  od května 2018 na Oddělení pro dospělé čtenáře – Beletrii v Karviné-Mizerově. Více o projektu FriendlyVox;

 

– stolní kamerová lupa ClearView C 22″ HD One pro slabozraké

v roce 2019 zakoupila Regionální knihovna Karviná díky podpoře Nadace OKD v rámci výběrového dotačního řízení v programu PRO REGION pro rok 2019 stolní kamerovou lupu ClearView C 22″ HD One. Kamera slouží slabozrakým občanů i seniorům k pohodlnému čtení textu. Kamera lupy snímá předlohu a její zvětšený obraz se promítá na monitor, a tak může slabozraký uživatel či senior s textem  i grafikou v tištěné nebo psané podobě pracovat;

 

– bezbariérový přístup do knihovny v Karviné-Mizerově

v roce 2018 získala Regionální knihovna Karviná, díky podpoře Ministerstva kultury v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2018 přenosné nájezdové ližiny. Ližiny slouží invalidním občanům na vozíčku pro překonání výškových bariér (schodů), které se v knihovně nacházejí;

Pobočky Regionální knihovny Karviná v Karviné – Novém Městě, Karviné-Fryštátě (Městské informační centrum,Středisko hudby a umění) a v Karviné-Hranicích (Rehabilitační sanatorium) nabízí rovněž bezbariérový přístup;

 

– donášková služba

tělesně hendikepovaní a starší spoluobčané mají možnost využít donáškovou službu knih a časopisů do domu

 

– orientační hlasový majáček pro nevidomé v Karviné-Mizerově

rovněž díky podpoře Ministerstva kultury v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2018 byl pořízen orientační hlasový majáček pro nevidomé. Orientační hlasový majáček umístěný na budově knihovny se spouští pomocí ovladače, který má nevidomý občan u sebe. Po aktivaci majáček pomocí nahraných zvukových frází oznámí, kde se člověk nachází a jak se v budově zorientuje;

 

– pořádání filmových přestavení s komentářem pro slabozraké a nevidomé

ve spolupráci se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR), TyfloCentrum ČR a UnikaCentrum, o. p. s. pořádání filmových přestavení s komentářem pro slabozraké a nevidomé v kinosále Regionální knihovny Karviná v Karviné-Mizerově;

 

– speciální fond pro děti s poruchami čtení tzv. dyslexií

je dostupný na Oddělení pro děti a mládež v Karviné-Mizerově. Děti a jejich rodiče mohou vybírat z více než 25 knižních titulů určených k procvičování správné výslovnosti, k rozvíjení rytmu, melodie a správné  intonace.

 

– kreativní setkávání pro děti s hendikepem

Oddělení pro děti a mládež v Karviné-Mizerově navázalo spolupráci s MŠ, ZŠ a SŠ Vydmuchov, kterou navštěvují děti s hendikepem. Pro děti připravili kreativní setkávání, která nejenže pomohou dětem rozvinout jemnou motoriku, ale také jim umožní umělecky se vyvíjet.