Menu

Pobočky

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov

zajišťuje knihovnické a informační služby uživatelům v oblasti odborných informací a naučné literatury, práce s dospělými čtenáři, s dětmi a mládeží a filmovým klubem. Zajišťuje meziknihovní výpůjční služby, rešerše, organizuje besedy, realizuje kulturně výchovnou činnost jak pro veřejnost, tak pro mateřské školy, základní a střední školy. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (kopírování, tiskový výstup), přístup k PC (word, excel) a internetu, laminování.

 

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město

plní funkci univerzální půjčovny. Organizuje besedy, realizuje kulturně výchovnou činnost jak pro veřejnost, tak pro mateřské školy, základní a střední školy. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (kopírování, tiskový výstup), přístup k PC (word, excel) a internetu, laminování.

 

Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát

zpřístupňuje audiovizuální dokumenty (CD, DVD, videokazety), knihy a časopisy z oblasti hudby a výtvarného umění, organizuje kulturně-vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou zejména na hudbu, výtvarnou výchovu, pamětihodnosti města, vlastivědné poznávání regionu. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (tiskový výstup), přístup k PC (word, excel) a internetu, laminování.

 

Městské informační centrum Karviná-Fryštát

poskytuje informace místního, regionálního a celostátního významu z oblastí: podnikání, státní a obecní správy, cestovního ruchu, placených služeb – internetu, kopírování, tisku, antikvariátu, zabezpečuje provoz Galerie Pod Věží – výstavy a vernisáže regionálních umělců a výtvarníků. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (tiskový výstup), přístup k PC (word, excel) a internetu.

 

Středisko polské literatury Karviná-Fryštát

zabezpečuje práci s polskou literaturou pro zájemce z celého města. Disponuje největší sbírkou informačních zdrojů v polštině v regionu, a proto poskytuje především naučnou literaturu studentům a pedagogickým pracovníkům, kteří se zajímají o politický, kulturní a společenský život v Polsku. K dispozici je knihovní fond, periodika a časopisy v polštině. V rámci kulturně-výchovné činnosti připravuje pro žáky a studenty škol s polským jazykem vyučovacím celého regionu, ale také pro širokou veřejnost besedy a setkání se současnými polskými spisovateli, výtvarnými umělci a významnými osobnostmi kulturního a společenského života. Na společných projektech spolupracuje s vybranými knihovnami, s kulturními a společenskými institucemi z Polska. Prostory knihovny jsou přizpůsobeny výstavní činnosti, která je realizována prostřednictvím prezentovaných výstav a to jak regionálních, tak i zahraničních výtvarných umělců. Středisko provozuje prodej polské regionální literatury a tisku, zajišťuje příjem inzerce do Głosu. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (tiskový výstup), přístup k PC (word, excel) a internetu, laminování.