Menu

Pobočky

Pobočka Karviná-Mizerov

zajišťuje knihovnické a informační služby uživatelům v oblasti odborných informací a naučné literatury, práce s dospělými čtenáři, s dětmi a mládeží a filmový klub. Zajišťuje půjčování dokumentů, meziknihovní výpůjční službu, donáškové služby, rešerše, organizuje besedy, realizuje kulturně výchovnou činnost jak pro veřejnost, tak pro mateřské školy, základní a střední školy. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (kopírování, tiskový výstup), přístup k PC (Word, Excel) a internetu, službu balení knih a službu laminování.

 

Pobočka Karviná – Nové Město

plní funkci univerzální půjčovny. Organizuje besedy, realizuje kulturně výchovnou činnost jak pro veřejnost, tak pro mateřské školy, základní a střední školy. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (kopírování, tiskový výstup), přístup k PC (Word, Excel) a internetu, laminování.

 

Pobočka Karviná-Fryštát – oddělení pro mládež a dospělé  

nabízí základní knihovnické služby, prezenční a absenční výpůjčky dokumentů, nabídku knih, e-knih, audioknih, CD, DVD, deskových her. Organizuje koncerty, výstavy, tvůrčí workshopy, s umělci nebo uměleckými pedagogy, kteří mohou účastníkům poskytnout inspiraci, vedení. Nabízí vzdělávací a kulturní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ. Besedy zaměřené na rozšíření znalostí o karvinském regionu. Oddělení spolupracuje s Mládežnickou radou Karviná a Petrklíčem help, z.s., propaguje dobrovolnictví a Dobrovolnické centrum. Připravuje využívání nových kreativních technologií jako je virtuální realita, ozoboti.

Nově zrekonstruované prostory nabízí pohodlná místa pro relaxaci včetně koutku pro čtení, na oddělení jsou vytvářeny herní zóny s deskovými hrami pro všechny věkové skupiny. Konají se zde setkání rodičů s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

Pro veřejnost poskytuje reprografické služby (tiskový výstup), přístup k PC a internetu, laminování.

 

Pobočka Karviná-Fryštát – oddělení polské literatury pro děti, mládež a dospělé

zabezpečuje práci s polskou literaturou pro zájemce z celého města. Disponuje největší sbírkou informačních zdrojů v polštině v regionu, a proto poskytuje především naučnou literaturu studentům a pedagogickým pracovníkům, kteří se zajímají o politický, kulturní a společenský život v Polsku. K dispozici je knihovní fond, periodika a časopisy v polštině. V rámci kulturně-výchovné činnosti připravuje pro žáky a studenty škol s polským jazykem vyučovacím celého regionu, ale také pro širokou veřejnost besedy a setkání se současnými polskými spisovateli, výtvarnými umělci a významnými osobnostmi kulturního a společenského života. Na společných projektech spolupracuje s vybranými knihovnami, s kulturními a společenskými institucemi z Polska. Prostory knihovny jsou přizpůsobeny výstavní činnosti, která je realizována prostřednictvím prezentovaných výstav a to jak regionálních, tak i zahraničních výtvarných umělců. Středisko provozuje prodej polské regionální literatury a tisku, zajišťuje příjem inzerce do Głosu. Pro veřejnost poskytuje také reprografické služby (tiskový výstup), přístup k PC (Word, Excel) a internetu, laminování.

 

Pobočka Karviná-Fryštát – Městské informační centrum 

poskytuje informace místního, regionálního a celostátního významu z oblastí: podnikání, státní a obecní správy, cestovního ruchu a veřejné dopravy. Nabízené služby – veřejný internet, kopírování, tisk, antikvariát. Koordinuje provoz Galerie města Karviné – organizuje výstavy a vernisáže umělců a výtvarníků.