Menu

Karviná-Mizerov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační oddělení (naučná literatura, studovna)

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: informacni@rkka.cz

 

Knihovníci:
Naděžda Hanzlová
Renáta Klimková

BcA. Dominik Mendrek
Alice Stepková

 

Vážení čtenáři, v současné době funguje bezkontaktní půjčování předem objednaných knih a vrácení knih bezkontaktním způsobem.

 

Půjčovní doba: 

  pondělí 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  úterý 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  středa 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  čtvrtek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  sobota zavřeno
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 22 971 knihovních jednotek
 • 80 titulů časopisů pro laickou i odbornou veřejnost
 • 7 titulů denního tisku, zpravodaje obcí karvinského regionu
 • naučná literatura pro studenty a dospělé (technické, přírodní, užité vědy, informatika, filozofie, náboženství, umění, historie, lékařství, jazykověda, geografie, životopisy)
 • skripta pro studenty VŠ (Slezská univerzita, Ostravská univerzita, Masarykova univerzita)
 • speciální fond zaměřující se na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ
 • regionální knihovní fond
 • mapy a průvodci
 • cizojazyčná naučná literatura (angličtina, němčina aj.)

 

Poskytované služby:

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejně přístupný internet zdarma, WIFI, reprografické služby (černobílé i barevné kopírování, tiskové výstupy z PC, skenování dokumentů), laminování dokumentů A4, obalování knih
 • rešeršní služby (vyhotovení soupisu literatury a elektronických informačních zdrojů k zadanému tématu – vhodné pro tvorbu bakalářských, diplomových prací)
 • rešeršní služby (excerpta časopiseckých a novinových článku vybraných periodik)
 • referenční služby, poradenství v rámci služby Ptejte se knihovny
 • meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
 • přístup do mediální databáze on-line ANOPRESS IT archiv od r. 1996
 • FriendlyVox – ozvučený portál pro osoby se zrakovým handicapem
 • poradenství týkající se výpůjček E-knih
 • kontaktní místo projektu Semínkovna
 • programové vybavení pro prohlížení digitalizovaných dokumentů vyčleněného chráněného fondu Regionální knihovny Karviná
 • pořádání vzdělávacích akcí – Kurzy trénování paměti, kurzy práce s PC, Kurzy práce s Internetem
 • pořádání kulturních akcí (koncerty, autorská čtení, besedy se známými osobnostmi)
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání vzdělávacích besed a informačních lekcí pro studenty SŠ a VŠ)
 • pořádání výstav
 • prodej vyřazených knih a periodik, odznaků RKK, tašek s logem RKK, eurosložek
 • půjčování deskových her, tašek a zvětšovacích pomůcek pro výběr z knižního fondu pro dospělé

 

Oddělení pro dospělé – Beletrie

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: k7beletrie@rkka.cz

Knihovníci:
Pavla Siudová
Barbora Javorková
Bc. Lukáš Kowala
Božena Magerčiaková

 

Vážení čtenáři, v současné době funguje bezkontaktní půjčování předem objednaných knih a vrácení knih bezkontaktním způsobem.

 

Půjčovní doba:

  pondělí 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  úterý 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  středa 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  čtvrtek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  sobota zavřeno
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 21 853 knihovních jednotek
 • 36 titulů časopisů pro dospělé
 • próza, poezie a dramata, fantasy, science fiction literatura, komiksová a detektivní literatura
 • povinná literatura pro studenty ZŠ, SŠ
 • audioknihy pro dospělé
 • speciální literatura pro slabozraké a nevidomé uživatele (výběr ze 44 titulů bodových knih)
 • cizojazyčná literatura (angličtina, němčina, francouzština, polština, španělština, slovenština, řečtina, maďarština)

 

Poskytované služby

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejně přístupný internet zdarma, WIFI, tiskové výstupy z PC, laminování dokumentů A4, obalování knih
 • poradenství týkající se výpůjček E-knih
 • půjčování čteček elektronických knih
 • pro zdravotně znevýhodněné občany donášková služba knih a časopisů do domu
 • stolní kamerová lupa ClearView C 22″ HD One pro slabozraké občany
 • stolní počítač s hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé občany
 • FriendlyVox – ozvučený portál pro osoby se zrakovým handicapem
 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (koncerty, autorská čtení, besedy se známými osobnostmi, kreativní workshopy)
 • konzultační služby pro studenty a pedagogy ZŠ, SŠ, VŠ)
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání vzdělávacích besed a informačních lekcí pro studenty SŠ a VŠ)
 • pořádání výstav
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • prodej vyřazených periodik, tašek s logem RKK, eurosložek
 • půjčování tašek, zvětšovacích pomůcek pro výběr z knižního fondu
 • Donášková služba

 

Oddělení pro děti a mládež

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: k7detske@rkka.cz

 

Knihovnice:
Mgr. Ivana Filipová
Bc. Karolína Kozielová

Karin Macurová

 

Vážení čtenáři, v současné době funguje bezkontaktní půjčování předem objednaných knih a vrácení knih bezkontaktním způsobem.

 

Půjčovní doba:

  pondělí 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  úterý 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  středa 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  čtvrtek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 11:30    12:00 – 17:00
  sobota zavřeno
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 14 670 knihovních jednotek
 • 9 titulů časopisů pro děti a mládež
 • próza, poezie a dramata pro děti a mládež
 • naučná literatura pro děti a mládež (přírodní, humanitní, technické vědy)
 • fantasy, science fiction literatura, komiksová literatura
 • povinná školní četba pro děti a mládež
 • audio-knihy pro děti a mládež
 • speciální fond pro děti s vrozenou vadou dyslexie
 • odborná metodická literatura pro pedagogy i rodiče
 • speciální fond pro děti předškolního věku
 • cizojazyčná literatura (polština, němčina, angličtina, slovenština, řečtina aj.)

 

Poskytované služby:

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejný přístupný internet pro děti a mládež zdarma, WIFI, reprografické služby (tiskové výstupy z PC, černobílé i barevné kopírování, skenování, laminování A4, obalování knih)
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání besed a knihovnických lekcí pro MŠ, ZŠ a ŠD)
 • promítání pro děti
 • konzultační služby určené dětem, rodičům a pedagogům (on-line, off-line)
 • interaktivní tvořivé dílny rozvíjející motoriku dětí a mládeže
 • pořádání kulturních akcí pro děti a rodiče (Celé Česko čte dětem, autorská čtení, setkání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené v rámci projektu Bookstart (S knížkou do života)
 • celoroční vzdělávací hry a soutěže pro děti a mládež
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • Pohádkový expres – rozvoz dětských knih pro MŠ
 • Klub deskových her – půjčování stolních her
 • pořádání výstav
 • půjčování dětských didaktických hraček pro rodiče a pedagogy
 • prodej vyřazených knih, tašek s logem RKK, eurosložek
 • prodej vstupenek na promítání Filmového klubu
 • výroba placek na zakázku

Přehled akcí Oddělení pro děti a mládež

Kde nás najdete: