Menu

Karviná-Mizerov

 

 

 

 

Informační oddělení (naučná literatura, studovna)

 

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: informacni@rkka.cz

 

Knihovníci:
Naděžda Hanzlová
Renáta Klimková

BcA. Dominik Mendrek
Alice Stepková

 

Vážení čtenáři, všechny naše pobočky jsou do odvolání uzavřeny,

ale od 23. 11. 2020 jsou otevřena knihovnická okénka pro výdej předem objednaných knih.

 

Půjčovní doba: 

  pondělí 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  úterý 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  středa                        12:00 – 19:00
  čtvrtek 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  pátek 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  sobota 8:00 – 12:00
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 22 971 knihovních jednotek
 • 80 titulů časopisů pro laickou i odbornou veřejnost
 • 7 titulů denního tisku, zpravodaje obcí karvinského regionu
 • naučná literatura pro studenty a dospělé (technické, přírodní, užité vědy, informatika, filozofie, náboženství, umění, historie, lékařství, jazykověda, geografie, životopisy)
 • skripta pro studenty VŠ (Slezská univerzita, Ostravská univerzita, Masarykova univerzita)
 • speciální fond zaměřující se na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ
 • regionální knihovní fond
 • mapy a průvodci
 • cizojazyčná naučná literatura (angličtina, němčina aj.)

 

Poskytované služby:

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejně přístupný internet zdarma, WIFI, reprografické služby (černobílé i barevné kopírování, tiskové výstupy z PC, skenování dokumentů), laminování dokumentů A4, obalování knih
 • rešeršní služby (vyhotovení soupisu literatury a elektronických informačních zdrojů k zadanému tématu – vhodné pro tvorbu bakalářských, diplomových prací)
 • rešeršní služby (excerpta časopiseckých a novinových článku vybraných periodik)
 • referenční služby, poradenství v rámci služby Ptejte se knihovny
 • meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
 • přístup do mediální databáze on-line ANOPRESS IT archiv od r. 1996
 • FriendlyVox – ozvučený portál pro osoby se zrakovým handicapem
 • poradenství týkající se výpůjček E-knih
 • kontaktní místo projektu Semínkovna
 • programové vybavení pro prohlížení digitalizovaných dokumentů vyčleněného chráněného fondu Regionální knihovny Karviná
 • pořádání vzdělávacích akcí – Kurzy trénování paměti, kurzy práce s PC, Kurzy práce s Internetem
 • pořádání kulturních akcí (koncerty, autorská čtení, besedy se známými osobnostmi)
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání vzdělávacích besed a informačních lekcí pro studenty SŠ a VŠ)
 • pořádání výstav
 • prodej vyřazených knih a periodik, odznaků RKK, tašek s logem RKK, eurosložek
 • půjčování deskových her, tašek a zvětšovacích pomůcek pro výběr z knižního fondu pro dospělé

 

Oddělení pro dospělé – Beletrie

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: k7beletrie@rkka.cz

Knihovníci:
Pavla Siudová
Barbora Javorková
Bc. Lukáš Kowala
Božena Magerčiaková

 

Vážení čtenáři, všechny naše pobočky jsou do odvolání uzavřeny,

ale od 23. 11. 2020 jsou otevřena knihovnická okénka pro výdej předem objednaných knih.

 

Půjčovní doba:

  pondělí 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  úterý 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  středa                        12:00 – 19:00
  čtvrtek 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  pátek 8:00 – 11:30    12:00 – 19:00
  sobota 8:00 – 12:00
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 21 853 knihovních jednotek
 • 36 titulů časopisů pro dospělé
 • próza, poezie a dramata, fantasy, science fiction literatura, komiksová a detektivní literatura
 • povinná literatura pro studenty ZŠ, SŠ
 • audioknihy pro dospělé
 • speciální literatura pro slabozraké a nevidomé uživatele (výběr ze 44 titulů bodových knih)
 • cizojazyčná literatura (angličtina, němčina, francouzština, polština, španělština, slovenština, řečtina, maďarština)

 

Poskytované služby

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejně přístupný internet zdarma, WIFI, tiskové výstupy z PC, laminování dokumentů A4, obalování knih
 • poradenství týkající se výpůjček E-knih
 • půjčování čteček elektronických knih
 • pro zdravotně znevýhodněné občany donášková služba knih a časopisů do domu
 • stolní kamerová lupa ClearView C 22″ HD One pro slabozraké občany
 • stolní počítač s hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé občany
 • FriendlyVox – ozvučený portál pro osoby se zrakovým handicapem
 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (koncerty, autorská čtení, besedy se známými osobnostmi, kreativní workshopy)
 • konzultační služby pro studenty a pedagogy ZŠ, SŠ, VŠ)
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání vzdělávacích besed a informačních lekcí pro studenty SŠ a VŠ)
 • pořádání výstav
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • prodej vyřazených periodik, tašek s logem RKK, eurosložek
 • půjčování tašek, zvětšovacích pomůcek pro výběr z knižního fondu
 • Donášková služba

 

Oddělení pro děti a mládež

Centrum 2299/16,

734 11  Karviná-Mizerov

 

Tel.: 558 849 517, 596 348 301
E-mail: k7detske@rkka.cz

 

Knihovnice:
Mgr. Ivana Filipová
Bc. Karolína Kozielová

Karin Macurová

 

Vážení čtenáři, všechny naše pobočky jsou do odvolání uzavřeny,

ale od 23. 11. 2020 jsou otevřena knihovnická okénka pro výdej předem objednaných knih.

 

Půjčovní doba:

  pondělí 12:00 – 18:00
  úterý 12:00 – 18:00
  středa 12:00 – 18:00
  čtvrtek 12:00 – 18:00
  pátek 12:00 – 18:00
  sobota 8:00 – 12:00
  neděle zavřeno

 

 

Profil knihovního fondu:

 • 14 670 knihovních jednotek
 • 9 titulů časopisů pro děti a mládež
 • próza, poezie a dramata pro děti a mládež
 • naučná literatura pro děti a mládež (přírodní, humanitní, technické vědy)
 • fantasy, science fiction literatura, komiksová literatura
 • povinná školní četba pro děti a mládež
 • audio-knihy pro děti a mládež
 • speciální fond pro děti s vrozenou vadou dyslexie
 • odborná metodická literatura pro pedagogy i rodiče
 • speciální fond pro děti předškolního věku
 • cizojazyčná literatura (polština, němčina, angličtina, slovenština, řečtina aj.)

 

Poskytované služby:

 • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů
 • veřejný přístupný internet pro děti a mládež zdarma, WIFI, reprografické služby (tiskové výstupy z PC, černobílé i barevné kopírování, skenování, laminování A4, obalování knih)
 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost (pořádání besed a knihovnických lekcí pro MŠ, ZŠ a ŠD)
 • promítání pro děti
 • konzultační služby určené dětem, rodičům a pedagogům (on-line, off-line)
 • interaktivní tvořivé dílny rozvíjející motoriku dětí a mládeže
 • pořádání kulturních akcí pro děti a rodiče (Celé Česko čte dětem, autorská čtení, setkání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené v rámci projektu Bookstart (S knížkou do života)
 • celoroční vzdělávací hry a soutěže pro děti a mládež
 • elektronické zasílání knižních novinek, objednávková služba – rezervace knižních titulů
 • Pohádkový expres – rozvoz dětských knih pro MŠ
 • Klub deskových her – půjčování stolních her
 • pořádání výstav
 • půjčování dětských didaktických hraček pro rodiče a pedagogy
 • prodej vyřazených knih, tašek s logem RKK, eurosložek
 • prodej vstupenek na promítání Filmového klubu
 • výroba placek na zakázku

Přehled akcí Oddělení pro děti a mládež

Kde nás najdete: