Menu

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) jsou podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. souborem výpůjčních, informačních
a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na jejich uložení.

Meziknihovní výpůjční službu může využít registrovaný uživatel knihovny s platným čtenářským průkazem. V případě, že se čtenářem požadovaný dokument (kniha, časopis) nenachází v žádné z poboček RKK, může si ho nebo jeho kopii (kopii části, kapitoly, článku apod.) uživatel objednat prostřednictvím služby MVS nebo pomocí mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen MMVS), jedná-li se o dokument, jehož vlastníkem je knihovna mimo ČR.

Požadavky je možné vyřídit e-mailem, osobně na Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov (Informační oddělení – naučná literatura) nebo prostřednictvím on-line formuláře: objednávka monografie, objednávka článku.

Podmínky výpůjčky (doba vypůjčení, absenční/prezenční výpůjčka) je určena knihovnou, která požadovaný dokument vlastní. Lhůta na vyřízení požadavku není předem stanovena a odvíjí se od dostupnosti objednávaného dokumentu.

Služba je zpoplatněna viz Ceník RKK.

Pro bližší informace kontaktujte Informační oddělení: informacni@rkka.cz

 

 

MVS pro knihovny

Tato služba je určena výhradně pro ostatní knihovny. Dokumenty půjčujeme
na 4 týdny s možnosti prodloužení, kopie jsou zpoplatněny dle Ceníku RKK.

Dokumenty je možné objednat přes e-mail: informacni@rkka.cz nebo on-line formuláře: objednávka monografie, objednávka článku. V případě využití on-line formuláře je nutné instituci zaregistrovat.