Menu

Vlastní

Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát aktualizuje faktografickou databázi významných rodáků regionu Karvinska.

 

Městské informační centrum Karviná-Fryštát spravuje faktografickou databázi karvinských firem Katalog firem. Městský informační systém je komplexní informační databanka města Karviné, která již od roku 1999 slouží občanům, podnikatelům, návštěvníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy jako důležitý zdroj informací o dění ve městě. Systém poskytuje údaje o podnikatelských subjektech působících na území města Karviná, kde jaká firma sídlí, jaké služby poskytuje, v jaké oblasti podniká, její provozní doba. Pro vyhledání firmy nyní postačí zadat část hledaného názvu firmy případně klíčové slovo z firemní nabídky. Vyhledávání informací lze omezit na konkrétní obor činnosti. Veškeré údaje obsažené v MIS jsou aktualizovány 2x ročně, přičemž na sběru dat se podílejí pracovníci Městského informačního centra a pracovníci poboček Regionální knihovny Karviná.

 

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město aktualizuje bibliografickou databázi „Knihovníci doporučují“ obsahující formálně i věcně zpracovanou literaturu, která se nachází ve fondu Regionální knihovny Karviná. Systém poskytuje pohotové informace o titulech na dané téma. Také nabízí vyhledání titulu podle zadaných kritérií (uživatel tedy nemusí znát jméno autora nebo název titulu), např. kombinace uměleckého směru, literární formy, časového období. Kombinací těchto zadaných kritérií se uživateli zobrazí nabídka titulů. Jeho hlavní přidanou hodnotou je umožnit rychlou orientaci v objemných knižních fondech. Uživatelům přináší systém Beletrie přidanou hodnotu v rychlém a konkrétním vyhledání titulů podle zadaných kritérií. Kliknutím na název nebo autora knihy se uživatel dostane na detailní informace o knize, které obsahují nejen bibliografické údaje a hesla hledisek, ale také krátkou charakteristiku díla a jeho autora.

 

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov aktualizuje bibliografickou databázi Rešerše obsahující excerpta časopiseckých a novinových článků z vybraných periodik odebíraných knihovnou. Slouží k vyhledávání informací v knihovnou odebíraných časopisech a denním tisku. Uživatelům je zpřístupněn systém rešeršních záznamů zpracovávaných v Regionální knihovně Karviná od roku 1992. Přidaná hodnota systému je v množství excerpovaných titulů, systém Rešerše je stále aktualizován. Excerpují se výběrově články z novin, časopisů (regionální noviny, odborné časopisy, společenské časopisy a populárně-naučné časopisy). Systém obsahuje faktograficky přínosné články, články odborné, zprávy a informace o dění ve městě a okolí, články o institucích na území města Karviné. Dále jsou zachyceny biografické články (životopisné, jubilejní, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), fejetony, sloupky, recenze publikací různého zaměření. K vyhledání slouží pole Vyhledávání rešerší, podporuje logické operátory and, or, not, které je možno zvolit pod vyhledávacím polem.

 

Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu Karviná-Mizerov aktualizuje databázi Elektronického biografického slovníku Těšínského Slezska, která obsahuje záznamy osobností, které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska, obsahuje více než 5746 hesel a svým obsahem převyšuje kterýkoliv doposud vydaný biografický slovník Těšínského Slezska. O zařazení osobností do tohoto systému nerozhodovala národnost, náboženské vyznání nebo politický postoj jednotlivých osob, ale význam jejich práce pro region Těšínského Slezska pojatého v jeho nejširších historických kontextech. Důvodem budování počítačové databáze osobností, které ovlivnily historii i současnost regionu a měly vliv na jeho rozvoj, byla potřeba vyhledat a uspořádat biografické materiály, které jsou rozptýleny ve velkém množství publikací. Shromážděný materiál zpracovaný formou fulltextové databáze nemá charakter typického lexikonu. Přidanou hodnotou každého nalezeného záznamu je poskytnout základní informace o hledané osobě a odkázat na další prameny obsahující obsáhlejší faktografické informace. V souladu s tímto záměrem lze ve slovníku hledat podle různých hledisek: podle příjmení nebo pseudonymu dané osoby, podle roku narození nebo úmrtí, místa, kde osobnost působila, podle profese nebo druhu činnosti, kterou vykonávala, a také dle názvu instituce, ve které působila. Přidaná hodnota systému umožňuje kombinaci dotazů, např. vyhledat osobnosti, které se narodily v určitém roce, nebo působily v určitém místě, vykonávaly určitou profesi. EBSTS přináší přidanou hodnotu ve funkci příručky pomáhající při výzkumu a popularizaci regionální problematiky, a poskytování základní informace o osobnostech všech národních menšin žijících na území Těšínského Slezska (polských, českých, německých, židovských). Na tvorbě EBSTS se podílela Vědecká a studijní knihovna v Polském Těšíně (Ksiąźnica Cieszyńska). O jeho překlad do češtiny se postarali odborní pracovníci a externí spolupracovníci Regionální knihovny Karviná. Na financování EBSTS se podílela Evropská unie prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregion Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński.