Menu

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov – Informační oddělení

 

O’Connell, Mark, – Být tak strojem :
Wolf, Maryanne, – Čtenáři, vrať se :
Pecháčková, Dita, – Dita P. dětem /
Teister, Jan F. – Od Bogunu k Bohumínu :
Son of Alan – Přestaň čumět do mobilu /
Dudek, Josef, – Učitel na frontě :

Deníkové zápisky příslušníka československého vojska v Itálii.

Táborský, Jiří – V síti (dez)informací :

Kniha se věnuje problematice dezinformací, vlivu médií a tomu, co se mediálně prezentuje jako obecně platná pravda, a to v kontextu reklamy, marketingu, propagandy a různých druhů manipulace.

Jelínek, Marian, – Vnitřní svět vítězů :
Swart, Tara – Zdroj :