Menu

Rozpočet

 

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace sestavuje návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje zřizovatel. Rozpočet RKK je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Střednědobý výhled rozpočtu RKK je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.