Menu

Průzkum spokojenosti

V období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 jste měli možnost vyplnit Dotazník spokojenosti a vyjádřit se tak ke službám poskytovaných Regionální knihovnou Karviná, příspěvkovou organizací. Dotazníky byly rozděleny na dvě kategorie – pro dospělé a pro děti a mládež do 16 let. Dotazníky byly k dispozici v tištěné i elektronické podobě. V tištěné podobě byly dotazníky dostupné na všech pobočkách karvinské knihovny. V elektronické podobě byly dostupné na webových stránkách knihovny.

 

Výsledky průzkumu spokojenosti