Menu

Provozní řád

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Antikvariát Městského informačního centra Karviná (dále jen Antikvariát). Provozovatelem internetového obchodu Antikvariát je Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: Centrum 2299, 734 11 Karviná – Mizerov, pobočka Městské informační centrum, Masarykovo nám. 71, 733 01 Karviná – Fryštát (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek Antikvariátu, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku nebo návštěvník kamenného obchodu, který si zakoupí zboží z nabídky Antikvariátu (dále jen Kupující).

Objednací podmínky

Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém došly. Objednané zboží se v době od poslední aktualizace mohlo prodat ve volném prodeji v kamenném obchodě a není již k dispozici, proto podaná objednávka nepředstavuje žádný právní nárok na přednostní nákup. Kupující je povinen uvést do objednávkového formuláře správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Dodací a platební podmínky

Vybrané zboží zasíláme nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky prodávajícím. Objednané zboží odesíláme na dobírku, dle platného ceníku České pošty. K ceně objednávky titulů a poštovného je připočítán poplatek za balné ve výši 20,- Kč. Při osobním odběru Vám budeme knihy rezervovat 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky prodávajícím nebo po dohodě jinak. Při osobním odběru je nutno uvést kromě osobních údajů také číslo Vaší objednávky.

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje Regionální knihovna Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary Regionální knihovny Karviná. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Viz odkaz

zde

Reklamace vadného zboží

Případné oprávněné reklamace budou vyřizovány dle obchodního zákoníku. Reklamace se nevztahují na vady uvedené v popisu u titulu. Mírné opotřebení knihy odpovídající jejímu stáří není v popisu uváděno. Reklamace musí být vždy podána písemnou formou (mail, dopis). K vyřízení reklamace je nutné uvést číslo objednávky. Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete knihy do 14 dní vrátit zpět bez udání důvodů. Kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce ve stejném stavu, dobře zabalené a pojištěné.

Závěrečná ustanovení

Tento Provozní řád Antikvariátu nabývá platnosti a účinnosti dne 25. května 2018. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto Provozním řádem Antikvariátu, a že s nim bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tento Provozní řád Antikvariátu jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

V Karviné, 25. 5. 2018