Menu

Projekty

Regionální knihovna Karviná se snaží získat na svou činnost také prostředky z dalších zdrojů. V rámci vyhlášených dotačních řízení přihlašuje své projekty například u Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje, Nadace OKD, Fond mikroprojektu Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Slovenská republika, Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Evropský fond pro regionální rozvoj), Operační program přeshraniční spolupráce, Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

V rámci realizace mezinárodních projektů Regionální knihovna Karviná navázala spolupráci s mnoha zahraničními institucemi:
Książnicą Cieszyńską, Miejska i Powiatowa Biblioteka Wodzisław, Miejska i Powiatowa Biblioteka im. R. Kincla w Raciborzu, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíně, Gmina Skoczów, Miejska Biblioteka Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju, Biblioteka Publiczna w Skoczowie.