Menu

Projekty – 2021

Název projektu: 7. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Anotace: V rámci již sedmého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne pět výtvarných dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci.

Výše dotace: 17 000 Kč

Projekt podán v roce 2020, doba jeho realizace prodloužena do 30. 6. 2021.

 

Název projektu: Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina – pomostem kulturowym miedzy narodami

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Kongres Poláků v ČR, z. s. Fundusz Rozwoju Zaolzia

Anotace: Cílem projektu je přiblížit širokému okruhu čtenářů život v Polsku, a to prostřednictvím tematicky různorodých setkání, zaměřených na oblast literatury, kultury, historie, folkloru, sportu a hudby.

Výše dotace:  18 000 Kč 

Projekt podán v roce 2019, doba jeho realizace prodloužena do konce roku 2021.

 

Název projektu: Karviná ART

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region 2021

Anotace: Karviná ART je jednodenní celoměstská akce, která se uskuteční na veřejném prostranství města Karviné (termín konání akce bude zveřejněn). Jejím cílem je seznámení široké veřejnosti s výtvarným uměním a jeho technikami a v neposlední řadě také podpora umění v našem městě. Návštěvníci se budou moci seznámit s karvinskými výtvarníky, podívat se nebo si dokonce vyzkoušet rozličné výtvarné techniky.

Výše dotace: 31 500 Kč

 

Název projektu: Společně s úsměvem III

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region 2021

Anotace: Projekt Společně s úsměvem III navazuje na jeho dva předchozí úspěšné ročníky. Je primárně určen žákům speciální třídy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná, p. o., která se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Knihovna je z jejich strany vnímána jako bezpečné, přívětivé a dobře dostupné místo s nabídkou programu „ušitého“ přímo na míru těmto dětem. Cílem projektu je napomoci k odstraňování bariér mezi dětskými vrstevníky, proto chceme do jeho třetího ročníku zapojit také žáky ze Základní školy a Mateřské školy, U Studny, Karviná, p. o. a motivovat je prostřednictvím společných aktivit souvisejících s komiksem Karviná – Fajne město na řece Olze, který knihovna připravuje k vydání, ke spolupráci a vytvoření přátelství.

Výše dotace: 13 000 Kč

 

Název projektu: Spolupráce knihovny s Denním centrem služeb

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region 2021

Anotace: Regionální knihovna Karviná již třetím rokem aktivně spolupracuje s Denním centrem služeb, Sociálních služeb Karviná. Zaměstnanci knihovny aktivně pomáhají jeho klientům seniorského věku hlavně pomocí biblioterapie, která se u seniorů setkala s velice kladnou odezvou. Cílem projektu je rozšířit naši spolupráci i o další zážitkové, pohybové a kreativní aktivity a mezigenerační setkávání.

Výše dotace: 10 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2021

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Moravskoslezský kraj, individuální dotace – Odbor kulturní a památkové péče

Anotace: Regionální knihovna Karviná je pověřenou knihovnou, plní regionální funkce pro 12 obsluhovaných knihoven a jejich 7 poboček. V rámci zajištění regionálních funkcí poskytuje především poradenské a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Realizuje vzdělávání pro knihovníky a informační pracovníky.

Výše dotace: 1 847 000 Kč