Menu

Projekty – 2020

Název projektu: Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je rozšíření stávající nabídky knihovního fondu, kterou má Středisko polské literatury v Karviné-Fryštátě ve své náplni, o nové knižní tituly, ze kterých si vybere co nejširší okruh čtenářů, od nejmenších až po jejich prarodiče. Finanční prostředky požadované na obohacení nabídky fondu a akcí pořádaných Střediskem polské literatury v Karviné-Fryštátě, budou použity pouze na nákup, zpracování bude hrazeno z vlastních zdrojů. Nákup knih je realizován prostřednictvím specializovaného knihkupectví Alfa v Českém Těšíně, které úzce spolupracuje s knižním velkoobchodem AZYMUT. 

Schválená dotace: 20 000 Kč                   

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli, pro uživatele, ale také k propagaci knihovny a její činnosti. 

Schválená dotace: 21 000 Kč

 

Název projektu: Knihovnické divadélko

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Knihovnické divadélko vzniklo v roce 2019 a účinkují v něm zaměstnanci knihovny s cílem podpory dětského čtenářství prostřednictvím krátkých hraných příběhů.

Schválená dotace: 9 000 Kč

 

Název projektu: Společně s úsměvem II

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Operativní fond

Cílem projektu je uspořádání kreativních setkání pro děti se specifickými potřebami a pořízení didaktických her a hraček, které budou k dispozici také všem uživatelům knihovny. Dotaci na tento projekt jsme získali jako odměnu za ocenění Inovativní projekt roku 2019, které nám udělila Nadace OKD.

Schválená dotace: 10 000 Kč

 

Název projektu: 7. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

V rámci již sedmého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne pět výtvarných dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci.

Schválená částka: 17 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2020

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Moravskoslezský kraj, individuální dotace – Odbor kulturní a památkové péče

poskytnutá částka: 1 366 000 Kč

 

Název projektu: Mladí na obzoru

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, dotační program Podpora zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

Cílem projektu je uspořádání kulturně – vzdělávacích programů pro děti karvinských základních škol a družin. Přínosem projektu je zvyšování povědomí u dětí o základních lidských hodnotách, o nebezpečích, které na ně číhají a současně si děti procvičí práci ve skupině.

poskytnutá částka: 5 000 Kč