Menu

Projekty – 2019

Název projektu: Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Mezinárodní knihovnické konference se účastnili odborníci z Česka, Polska a Slovenska. Konference přinesla knihovnické a informační veřejnosti pohled na dětského čtenáře a na knihovníka pracujícího s dětmi a mládeží, problematiku a analýzu výzkumu dětského čtenářství, inspirativní zdroje pro práci dětského knihovníka, vzdělávání knihovníků v knihovně pro děti, ale také třeba Industry 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce a možnosti knihoven být jejími aktivními účastníky. 

Schválená dotace: 25 000 Kč

Tisková zpráva

 

Název projektu: Doplnění knihovního fondu polské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je rozšíření stávající nabídky knižních novinek v polštině a slovenštině, ale také audioknih a společenských deskových her v polštině.
Akce ve spolupráci se SPPK (Sdružení přátel polské knihy) Já čtu tobě a ty mně a Dítě, které čte, přemýšlí, jsou moderním způsobem přibližování čtenářství
a také instituce knihovny, které je propagováno i společností Celé Česko čte dětem. Popularizování čtenářství formou setkávání s autory dětských knih
se setkalo s příznivými ohlasy ze strany rodičů. Je to pro ně dvojí přínos, v první části se jedná o společný workshop, v druhé části mohou diskutovat
na témata, pro ně nejzajímavější již bez přítomnosti dětí, kterým čas vyplňují tematické dílny.

Schválená dotace: 23 000 Kč                   

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli, pro uživatele, ale také k propagaci knihovny a její činnosti. 

Schválená dotace: 17 000 Kč

 

Název projektu: Společně s úsměvem

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Cílem projektu je uspořádání kreativních setkání pro děti se specifickými potřebami. Dalším cílem je obnovení promítání pro slabozraké a nevidomé návštěvníky knihovny.

Schválená dotace: 11 000 Kč

 

Název projektu: Stolní kamerová lupa Clear View C 22 HD One

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Cílem projektu byl nákup Stolní kamerové lupy Clear View C 22 HD One, která usnadní každodenní život slabozrakým občanům.

Dotace: 36 800 Kč

 

Název projektu: 6. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

V rámci již šestého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne od dubna až do října 2019 pět dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Jarka Rybová, Jitka Gřešková, Petra Rašková Sychrová, Renáta Filipová a Veronika Zvonečková.

Schválená částka: 20 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2019

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

poskytnutá částka: 1 432 000 Kč

 

Název projektu: Klub dyskusyjny w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Kongres Poláků v ČR, z. s.

poskytnutá částka: 9 000 Kč

 

Název projektu: Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina – pomostem kulturowym miedzy narodami

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Kongres Poláků v ČR, z. s.

poskytnutá částka: 18 000 Kč