Menu

Projekty – 2017

Název projektu: Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny 

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století 

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření stávající nabídky kulturně-výchovné činnosti, kterou má knihovna ve své náplni, o nové projekty, které směřují
k odběratelům z řad nejmenších čtenářů a jejich rodičů. Pro tuto skupinu jsou pravidelně a dlouhodobě realizovány akce na podporu čtenářství Dítě, které čte, přemýšlí nebo Já čtu tobě a ty mně. Knihovna chce nabídnout rodičům i dětem knihy, které budou tematicky vázány k autorským besedám, budou to knihy spisovatelů, kteří knihovnu navštíví a knihy doporučované spisovateli pro konkrétní věkovou skupinu dětí. Součástí projektu je také nákup slovenských knih, protože slovenská literatura má v karvinské knihovně své nepřehlédnutelné místo. V roce 2017 je také v plánu výstava polských výtvarníků – Grzegorz Ptak
a Ryszard Baloń, uměleckým garantem výstavy bude Zbigniew Kubeczka

Schválená dotace: 20 000 Kč

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku 

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu: Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna seznámení a práce s Google nástroji a možnostmi využívání sociálních sítí 20 výukových hodin (10 hodin na každý program).

Schválená dotace: 12 000 Kč

 

Název projektu: 4. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory 

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Popis projektu: V rámci již čtvrtého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne od dubna až do prosince 2017 pět výtvarných dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Šárka Jurczková, Jana Kantorová, Veronika Zvonečková, Renata Filipová a Petra Sychrová.

Schválená dotace: 20 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2017

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

poskytnutá částka: 1 324 000 Kč 

 

Název projektu: „…ja chcę go takim widzieć“ – “… já ho tak vidím” – Hrabal 2017

Realizátor projektu: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

Partner projektu: Regionální knihovna Karviná

Aktivity v rámci projektu:

25. 8. 2017 od 19.00 hodin– divadelní představení “W kancelarii dyżurnego ruchu”- spektakl Teatru Wodzisławskiej Ulicy v Raciborzi v Polsku

10. 2017 od 17.00 hodin– “Ostře sledované filmy” – setkání s Matějem Robertem – filmovým kritikem, autorem knihy “Perly a skřivany”, “Filmové adaptace Hrabalovy prózy”. Projekce filmu na základě knihy Bohumila Hrabala. Místo konání: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov

10. 2017 od 11.00 hodin– “Hrabal Jaký opravdu byl?” – jednodenní konference, řečníci: Aleksander Kaczowski, Tomáš Mazal, Jakub Pacześniak. Místo konání: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

11. 2017 od 17.00 hodin– Autorské setkání s Marcinem Skrabkou – právník, vydavatel, expert v oboru české a slovenské literatury, expert inovace v přístupu
k promoci vyšehradské literatury v Polsku. Místo konání: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov

 

Název projektu: TRANSGRANICZNE ZACZYTANIE / ČTENÍ BOŘÍ HRANICE

Realizátor projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

Partner projektu: Regionální knihovna Karviná

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju spolu s Regionální knihovnou Karviná od srpna 2017 do března 2018 realizovala polsko-český projekt:

TRANSGRANICZNE ZACZYTANIE / ČTENÍ BOŘÍ HRANICE

Projekt byl zaměřený především na mládež ve věku 12–18 let z Jastrzębia-Zdroju a Karviné. Akce byla zaměřena na posílení spolupráce mezi polsko-českými pohraničními organizacemi, zejména mezi knihovnami z Jastrzębie-Zdroju a Karviné na základě společných aktivit – Knižní jarmark,  autorská setkání, jazykové, fotografické a umělecké dílny, jejichž hlavním motivem je polská a česká literatura.

Hlavní akcemi v rámci projektu byly:

  • Poznejme se! Integrační setkání účastníků projektu, Knižní jarmark
  • Jak to říct? Čeština je hezká. Jazykové dílny
  • Setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem a výtvarné dílny
  • Fotografické dílny
  • Český den v Polsku: Marek Šindelka, Lubomír „Lubo” Baum, Marcin Bruchnalski
  • Vernisáž výstavy z fotografických dílen a konference shrnující projekt

Během akce na závěr projektu se uskutečnila vernisáž prací účastníků fotografických dílen a tisková konference a účastníkům byly rozdány publikace informující o všech akcích projektu.

  

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj programu Interreg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroregionů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a státního rozpočtu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.