Menu

Projekty – 2016

Název projektu:  Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu: Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka Multimediální prezentace (možnosti multimediálních prezentací a jak vytvářet videa například v programu Windows Movie Maker) a Moderní prezentační metody (seznámení se s moderními programy na tvorbu prezentací jako Slideshare a Prezi) v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

Schválená dotace: 11 000 Kč

 

Název projektu: E-knihy pro každého čtenáře

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu: Cílem projektu je zavést pro čtenáře Regionální knihovny Karviná novou službu – půjčování e-knih. Prostřednictvím on-line katalogu budou mít registrovaní čtenáři knihovny možnost půjčovat si také elektronické knihy. Knihovna se tak snaží splňovat současné trendy v oblasti čtení knih a umožnit čtenářům dostat se tak i ke knihám, na které jsou v knihovně pořadníky.

Schválená dotace: 27 000 Kč

 

Název projektu:  Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Moravskoslezský kraj, kulturní akce krajského a nadregionálního významu, individuální dotace

Popis projektu: Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka představí své pohledy na knihovnickou profesi v blízké budoucnosti. Konference se bude konat 9. 6. 2016 v Regionální knihovně Karviná (kinosál a literární salón).

Náklady projektu – honoráře pro přednášející, vydání sborníku v tištěné i elektronické verzi, občerstvení pro účastníky konference, kulturní program, webové stránky konference.

Schválená dotace  30 000 Kč

 

Název projektu:  Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Fond primátora města Karviné

Popis projektu: Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka představí své pohledy na knihovnickou profesi v blízké budoucnosti. Konference se bude konat 9. 6. 2016 v Regionální knihovně Karviná (kinosál a literární salón).

Náklady projektu – honoráře pro přednášející, vydání sborníku v tištěné i elektronické verzi, občerstvení pro účastníky konference, kulturní program, webové stránky konference.

Schválená dotace   40 000 Kč

 

Název projektu: 3. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro  seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Popis projektu: V rámci již třetího ročníku velmi úspěšného projektu proběhne
od dubna až do prosince 2016 pět výtvarných dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Jaroslava Rybová, Veronika Zvonečková, Šárka Jurczková, Karin Križková, Renata Filipová.

Schválená dotace:  20 000 Kč

 

Název projektu: Soutěž karvinských amatérských fotografů

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

Popis projektu: Tento projekt se zaměřuje na realizaci fotografické soutěže neprofesionálních fotografů. V rámci projektu budou v Regionální knihovně Karviná shromažďovány fotografie dominant našeho města, jako jsou kulturní památky, významné přírodní zajímavosti, průmyslové areály, fotografie zajímavých kulturních a společenských akcí. Součástí projektu je vyhodnocení fotografií profesionální porotou, výstava nejlepších děl spojená s vernisáží
a kulturním programem, vytvoření katalogu nejlepších děl. Chceme touto aktivitou podpořit komunitu karvinských fotografů, která se již v současnosti sdružuje
na sociálních sítích.

Schválená dotace: 33 000 Kč