Předregistrační formulář

dětský čtenář

Předregistrační formulář vyplňte pouze v případě, pokud jste v naší knihovně doposud nebyli registrováni nebo jste knihovnu nenavštívili více než dva roky.   

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Trvalá adresa

Korespondenční adresa (liší-li se od trvalé)