Menu

Knižní novinky

Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu zajišťuje pravidelný nákup knižních novinek.

 

Seznamy knižních novinek v tříměsičním intervalu je k dispozici zde: