Menu

Knihovní řád

Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Čl. 5 Pokyny pro uživatele elektronických služeb (ES)

Čl. 6 Pokyny pro používání výpočetní techniky

Čl. 7 Komunikace s uživatelem

Výpůjční řád

Čl. 8 Způsoby půjčování

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování

Čl. 10 Počet půjčených svazků

Čl. 11 Postupy při půjčování

Čl. 12 Postupy při rezervaci a objednávkách

Čl. 13 Výpůjční lhůty

Čl. 14 Vrácení vypůjčeného dokumentu

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Čl. 16 Práva a povinnosti uživatelů v půjčovnách

Čl. 17 Meziknihovní služby

Čl. 18 Reprografické a jiné kopírovací služby

 Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 19 Ztráty a náhrady

Čl. 20 Zálohy, kauce a placení předem

Čl. 21 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Čl. 22 Náhrada všeobecných škod

Závěrečná ustanovení

Čl. 23 Výjimky z Knihovního řádu

Čl. 24 Přílohy Knihovního řádu

Příloha č. 1 Knihovního řádu RKK

Příloha č. 2 Knihovního řádu RKK

Příloha č. 3 Knihovního řádu Regionální knihovny Karviná

Příloha č. 4 Knihovního řádu Regionální knihovny Karviná

Příloha č. 5 Knihovního řádu Regionální knihovny Karviná

Příloha č. 6 Knihovního řádu Regionální knihovny Karviná

Čl. 25 Účinnost Knihovního řádu