Menu

Knihovna v médiích

O Regionální knihovně Karviná se můžete dočíst v tištěných médiích – v lokálním, celostátním denním tisku a odborných periodicích (Sova, Čtenář, Duha, Haló noviny, Karvinský a Havířovský deník, Noviny Region Karvinsko, MF Dnes, Głos, Moravskoslezský deník, 5plus2, Veřejná správa, ZWROT) nebo si přečíst články také v elektronických mutacích (denik.cz, dnes.cz, karvinsky.denik.cz, prvnizpravy.cz, moravskoslezskenovinky.cz, 5plus2.cz. zwrot.cz), zhlédnout relace v TV (Česká televize, Polar, TVportály, Infoportály) a poslechnout relace v rádiu (ČRo).