Infobox - Městský informační systém Karviná

Domů
Rss
Login
Dnes v Karviné
Všechny obory | Neziskové organizace

EUNIKA KARVINÁ, poradna rané péče

Masarykovo nám. 6,
73301 Karviná - Fryštát

Tel.: 731 670 761 (vedoucí rané péče); 739 684

Email: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz; poradce.rp@slezskadiakonie.cz
Internet: http://www.slezskadiakonie.cz
Provozní doba:
Služba se poskytuje

•v domácím prostředí rodiny dle předchozí domluvy ve dnech:

Pondělí 8:00 - 17:30

Úterý 8:00 - 15:30

Středa 8:00 - 17:30

Čtvrtek 8:00 - 15:30

RANÁ PÉČE SE POSKYTUJE BEZPLATNĚ
Činnost:
Poslání rané péče

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let.

Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

Pro koho je raná péče určena?

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let. Jedná se o:

•dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra,

•dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů, např. předčasný porod, nízká porodní váha,

•rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit.

Jaké služby raná péče nabízí?

•Poradenství rodině i dalším blízkým osobám.

•Podpora a posilování rodičovských kompetencí.

•Vzdělávání rodičů a upevňování dovedností dítěte v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

•Předávání kontaktu na odborníky a další užitečné kontakty.

•Podpora a pomoc při výběru mateřské a základní školy.

•Naslouchání rodinám.

•Pořádání setkání, kurzů.

•Podpora svépomocných aktivit rodin.

•Možnost doprovodu při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření s dítětem aj.
(Sta) 16.5.2019