Infobox - Městský informační systém Karviná

Domů
Rss
Login
Dnes v Karviné
Všechny obory | Služby a obchod | Služby

Technické služby Karviná, a.s.

Bohumínská 1878,
73506 Karviná - Nové Město

Tel.: 596 302 160, 596 302 161

Email: tsk@tsk.cz
Internet: http://www.tsk.cz
Úřední dny:
po-pá: 6:00 - 14:30 hod.
Činnost:
provozovna Odpady: Činnost provozovny je zaměřena na problematiku odpadů, a to především odvoz směsných komunálních odpadů, přistavení odpadových nádob, likvidaci divokých skládek, přepravu nebezpečných a zvláštních odpadů, provoz sběrného dvora a separace odpadů, likvidaci nebezpečných a zvláštních odpadů a výkon činností souvisejících. Provozovna rovněž zajišťuje opravy a výrobu zámečnických prvků. provozovna Doprava


Činnost provozovny je zaměřena především na čištění ploch a komunikací, zimní údržbu ploch a komunikací, čištění uličních vpustí, přepravu sypkých a kusových materiálů a výkon činností souvisejících. Provozovna také zajišťuje práce vysokozdvižnými plošinami, běžnou údržbu mechanizačních prostředků, údržbu čekáren, zábradlí a pískovišť, údržbu tržních míst, dále zajišťuje svoz kusového odpadu a svoz odpadkových košů. Činnost provozovny je rovněž zaměřena na problematiku týkající se správy veřejného osvětlení, a to především údržby, rekonstrukcí a výstavby veřejného osvětlení, údržby světelného signalizačního zařízení, údržby parkovacích automatů, elektroinstalací a výkonů činností souvisejících. Činnost je dále rozšířena o vedení komplexní správy pasportu veřejného osvětlení města Karviná v elektronické podobě.provozovna ÚdržbaProvozovna zajišťuje správu komunikací a údržbu městského mobiliáře, údržbu vodních toků a opravy městského informačního systému. Jedná se především o činnosti výstavby, rekonstrukce a oprav komunikací, oprav a úprav kanalizačních vpustí, dešťové kanalizace, překopů, příkopových žlabů, obrubníků, oprav lávek, mostků a propustků, zajištění dopravního značení. Činnost provozovny zahrnuje i problematiku zeleně, a to především sečení travnatých ploch, sběr trávy, sběr listí, kácení a ořezy stromů a keřů, tvarování živých plotů, výsadby a ošetřování stromů a keřů, sadové a terénní úpravy, výsadby rostlinného materiálu, údržby mobilní zeleně, nakládání s biologickým odpadem a jeho likvidaci a výkon činností souvisejících, dále zajišťuje údržbu dětských atrakcí, provoz zookoutku.
Sběrný dvůr - provoz:
po-pá: 6:00 - 16:00 hod.
so: 6:00 - 14:30 hod.
(Str) 21.10.2019