Menu

Galerie Pod Věží

Vznikem Galerie Pod Věží dne 29. dubna 2003 otevřela Regionální knihovna Karviná jednu z dalších etap svého růstu. Galerie je součástí prostor Městského informačního centra, které má ve své agendě RK Karviná. Poskytování nových služeb a budování množství činností nejenom na poli knihovnicko-informačních systémů je dalším ze zdrojů, jak se knihovna otevírá směrem k veřejnosti. V ojedinělých sklepních prostorách s renesančním klenutím se celoročně konají výstavy nežijících i současných regionálních umělců.

Galerie vznikla za podpory Statutárního města Karviná, Regionální knihovny Karviná a ve spolupráci s Občanským sdružením výtvarníků ARTklub Karviná.

Mimo širokou veřejnost navštěvují Galerii také žáci a studenti základních a středních škol v Karviné. Jsou jim poskytované knihovnické a informační lekce zaměřené především na výklad k vystavovaným dílům a jejich autorům, k výtvarným technikám děl. Navázání spolupráce s mnohými odbornými kruhy výtvarného prostředí je nezastupitelné při kladné propagaci Galerie ve městě a regionu.

Fungování Galerie je součástí kulturně – výchovné činnosti knihovny a je jednou z dalších dimenzí edukativního programu knihovny směřovaného zejména k mladší generaci. Největším zadostiučiněním jsou pro pracovníky knihovny slova chvály od “obyčejných” lidí, které jenom utvrzují v tom, že táto práce má svůj smysl a význam i v éře postupujícího konzumního způsobu života.

 

Srdečně zveme všechny zájemce do Galerie Pod Věží v Karviné.

 

Kliknutím zde vstoupíte na web Galerie pod Věží