Menu

Kniha děti dětem

Datum konání akce: 01.10.2020 - 31.12.2020
Čas konání: Celý den
Místo konání:


Minulý týden jsme se dočkali tištěné verze knížky „Karvinské, dětmarovické, petrovické, stonavské děti dětem“. Tato kniha je originální tím, že ji celou vytvořili naše děti v mateřských školách spolu se svými učitelkami a odráží skutečnost, že každá školka má svůj příběh. Celý proces tvorby trval jeden školní rok, kdy v úvodu jsme absolvovali několik pracovních workshopů s panem ilustrátorem Adolfem Dudkem, jenž nás tvorbou knihy provázel. Dozvěděli jsme se, jak v dětech vzbudit fantazii, aby si svůj vlastní příběh vymyslely. Jak povídání dětí přenést do písemné podoby, jakou metodu ztvárnění zvolit, aby byl příběh originální, jak uchopit ilustrace dětí apod. V konečném důsledku se do tvorby knížky zapojilo 21 mateřských škol z Karviné, Stonavy a Dětmarovic. Jednotlivé příběhy jsou ztvárněny ručním písmem paní učitelek. Obrázkové ilustrace jsou pak dílem samotných dětí. Každá školka má svůj příběh vyobrazen na 6 stranách, kdy úvodní stránka je fotografií školky, následuje povídání o historii či zaměření školky a pak již samotný příběh s obrázky. Je to tedy knížka plná veselých příběhů, básniček, písniček a barevných obrázků. Na 131 stranách se dozvíte příběhy o skřítcích, zvířátkách, ročních obdobích i o zajímavých výletech, které děti v rámci předškolního vzdělávání zažívají. Dva příběhy jsou dokonce psané v polském jazyce, kdy se zapojily karvinská a stonavská MŠ s polským jazykem vyučovacím. Do konečné grafické a tištěné podoby pak ve spolupráci s Magistrátem města Karviné zpracovala spol. Kartis+Co, s.r.o. Celkem bylo zhotoveno 1 000 kusů výtisků, které byly distribuovány do zapojených mateřských škol, a zde v rámci akcí rozloučení s předškoláčky předány dětem, jako jejich první čtení do základní školy. Knížka není určena k prodeji, slouží však k prezentaci šikovnosti našich dětí a pedagogů.

Naše poděkování patří všem lidem z mateřských škol, především dětem a pedagogickým pracovníkům. Díky nim vznikla tato nádherná knížka plná zajímavých příběhů a ilustrací. Děti do obrázků a vyprávění promítly své představy, zážitky i svá přání a milé paní učitelky jim pomohly vše přenést na papír. Zároveň vyjadřujeme velký dík panu ilustrátorovi Adolfu Dudkovi, který nás tvorbou celé knížky provedl a rovněž navrhl její obal, a také karvinské tiskárně Kartis+Co s.r.o., která naši představu ztvárnila do konečné hmotné podoby. V neposlední řadě patří poděkování také zaměstnancům Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviná, díky nimž bylo možné tvorbu a tisk dětské knihy zrealizovat.

Kniha vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623, který realizuje statutární město Karviná z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.