Menu

Členění

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace (dále jen RKK) se člení na odborné útvary, střediska, oddělení, pracoviště a úseky zabezpečující správní, ekonomické, provozní a odborné knihovnicko-informační činnosti pro plnění hlavní strategie činnosti a funkce organizace.

Základní členění RKK je rozděleno na odborný Útvar knihovnických a informačních služeb, Útvar pro ekonomiku, hospodářský a technický provoz a na Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu.

 

Útvar ekonomiky, hospodářského a technického provozu Karviná-Mizerov zabezpečuje v plném rozsahu agendu rozpočetnictví, účetnictví, financí, mzdovou agendu a agendu provozu včetně správy majetku RKK.

 

Útvar knihovnických a informačních služeb řídí níže uvedená střediska:

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov (oddělení pro děti a mládež, oddělení pro dospělé, informační oddělení, filmový klub),

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město (oddělení pro děti a mládež, oddělení pro dospělé), pracoviště v Rehabilitačním sanatoriu Karviná-Hranice, pracoviště Karviná – Staré Město,

Středisko hudby a umění v Karviné-Fryštátě, pod které patří Městské informační centrum,

Středisko polské literatury v Karviné-Fryštátě, pod které patří pracoviště Karviná-Louky

 

Projektový manažer zodpovídá za sledování, výběr a zpracování projektů v rámci celé RKK, za koordinaci kulturně osvětových a vzdělávacích akcí. Organizuje činnost a akce pořádané v Literárním salónu RKK, zodpovídá za organizaci dobrovolnických služeb a Evropskou dobrovolnou službu. Zodpovídá za koordinaci pronájmů v prostorách pobočky Karviná-Mizerov.

 

Středisko doplňování knihovního fondu (SDZKF) zajišťuje ústřední nákup knih a dalších informačních pramenů, jejich odborné zpracování a řádnou evidenci. Organizuje a připravuje nákupní porady. Sleduje kvalitu a proporce oborů a žánrů v doplňování knihovního fondu, metodicky usměrňuje profil knihovních sbírek, vyhodnocuje soubor deziderát. Vede předepsanou evidenci knihovního fondu a provádí jeho evidenční vyřazování. Provádí jmennou a věcnou katalogizaci, signování různých dokumentů a zpracování anotací k novým knihám, zejména beletristickým. Buduje souborný katalog v elektronické a klasické podobě. Zabezpečuje distribuci nových knih na střediska RKK a na obsluhované knihovny v rámci regionálních funkcí, včetně průvodní dokumentace. Zajišťuje výměnný knihovní fond a jeho cirkulaci včetně distribuce obsluhovaným knihovnám. Organizuje a metodicky usměrňuje revize knihovního fondu. Zajišťuje školící a poradenské služby. Poskytuje odborné konzultace v oblasti práce s knihovním fondem. Zajišťuje metodickou péči z oblasti AKS DAWINCI pro obsluhované knihovny a RKK. SDZKF pečuje o správnou standardizaci zpracování dokumentů (RDA, MARC21, ISBD) a tyto záznamy jsou exportovány do Souborného katalogu České republiky (CASLIN) a Centrálního portálu knihoven. Zabezpečuje koordinovaný nákup literatury, její odborné zpracování a to i v rámci úkolů vyplývajících z regionálních funkcí RKK. Organizuje činnost knihařské dílny a dbá o průběžnou ochranu a údržbu knihovního fondu. Středisko doplňování knihovního fondu organizuje také činnost knihařské dílny.