Menu

Charakteristika knihovny

Knihovna vznikla 28. května 1923 na základě 1. knihovnického zákona (Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. za dne 22. července 1919).

 

 

Regionální knihovna Karviná je veřejnou knihovnou s univerzálním i specializovaným knihovním fondem. Vykonává informační, vzdělávací a kulturní, koordinační, odborné, metodické a poradenské činnosti, např. poskytuje meziknihovní výpůjční služby,  absenční a prezenční výpůjční služby (dokumentů, čteček elektronických knih), bibliografické a referenční služby, zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům.

 

 

Regionální knihovna Karviná je pověřenou knihovnou, plní regionální funkce pro 12 obsluhovaných knihoven a jejich 8 poboček. V rámci zajištění regionálních funkcí poskytuje především poradenské a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Realizuje vzdělávání pro knihovníky a informační pracovníky. Přehled obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionálních funkcí znázorňuje následující tabulka.

 

   Název knihovny  Pobočka
  1.  Městská knihovna Český Těšín  Ostravská
 Městská knihovna Český Těšín  Havlíčková
 Městská knihovna Český Těšín  Svibice
 Městská knihovna Český Těšín  Koňakov
 Městská knihovna Český Těšín  AVION
 Městská knihovna Český Těšín  Dolní Žukov
 Městská knihovna Český Těšín  Stanislavice
  2.  Středisko kulturních služeb města Petřvald – knihovna
  3.  Městská knihovna Rychvald
 Městská knihovna Rychvald  Polské oddělení
  4.  Osvětová beseda Dolní Lutyně
  5.  Místní knihovna Stonava
  6.  Obecní knihovna Albrechtice
  7.  Obecní knihovna v Horní Suché
  8.  Obecní knihovna Petrovice u Karviné
  9.  Obecní knihovna Těrlicko
 Obecní knihovna Těrlicko Těrlicko-Hradiště
  10.  Obecní knihovna Dětmarovice
  11.  Obecní knihovna Doubrava
  12.  Místní knihovna Chotěbuz

 

 

 

Veřejné knihovnické a informační služby jsou na území města Karviné zajišťovány prostřednictvím poboček Regionální knihovny Karviná (RKK). Přehled jednotlivých poboček Regionální knihovny Karviná znázorňuje následující tabulka.

 

 Pobočka RKK  Místo působení
 1.  Středisko hudby a umění  Karviná-Fryštát
 2.  Středisko polské literatury  Karviná-Fryštát
 3.  Městské informační centrum  Karviná-Fryštát
 4.  Knihařská dílna  Karviná-Ráj
 5.  Pobočka Staré Město  Karviná – Staré Město
 6.  Středisko knihovnických a informačních služeb  Karviná – Nové Město
 7.  Středisko knihovnických a informačních služeb  Karviná-Mizerov 
 8.  Pobočka rehabilitační sanatorium  Karviná-Hranice
 9.  Pobočka Louky  Karviná-Louky

 

 

RKK nabízí příjemný a neutrální prostor pro volnočasové aktivity, podporuje kulturní rozmanitost a kreativitu. Přispívá k rozvoji duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností dětí, pomáhá získat estetické cítění, posiluje zájem o literaturu, vědu a umění a stimulovat jejich kreativitu. Podporuje komunitní aktivity a sociální integraci na místní úrovni, zvyšuje pocit sounáležitosti s obcí.