Menu

Ceník – Uživatelské poplatky

Ceny osvobozeny od DPH
Registrační poplatky na dobu 12 měsíců
Dospělí nad 16 let 200 Kč
Studenti (po předložení studentského průkazu) 150 Kč
Děti od 6 do 16 let včetně, důchodci (i plně invalidní), držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P 
Důchodci nad 70 let s trvalým pobytem v Karviné
70 Kč

zdarma

Rodinná registrace 350 Kč
Právnické osoby 400 Kč
Lázeňští hosté po dobu lázeňského pobytu

Prezenční uživatel (registrace pouze k prezenčním výpůjčkám periodik)

35 Kč

20 Kč

Ceny včetně základní sazby DPH
Vystavení karty pro uživatele PC 5 Kč