Menu

Ceník

Registrace uživatelů

Registrační poplatky

 

Výpůjční služby

Absenční půjčování

Prezenční půjčování a prezenční služby

Upomínky

Rezervace

Náhrady škod

 

Meziknihovní služby

Meziknihovní výpůjční služba v ČR

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba pro žádající knihovny

 

Reprografické služby

Kopírování a skenování dokumentů

Tiskové výstupy

Laminování

 

Informační služby

Rešeršní služby

 

Elektronické služby

Webhosting

Databáze MySql

 

Kurzovné

Kurzy počítačové gramotnosti

Kurzy trénování paměti

 

Knihařské práce

Všeobecné podmínky

Drobné knihařské práce

Pevná knihařská vazba

Vazba diplomových prací

Vazba volných listů do desek na šrouby

Brožovaná vazba

Kroužková vazba

Výroba krabic

Paspartování obrazů

 

Ostatní služby

Vlastivědné a vzdělávací exkurze a besedy

Vstupné do Galerie Pod Věží

Filmový klub

Projekt Film a škola

Filmové promítání pro MŠ, ZŠ a školní družiny

Propagační materiál

Propagační materiál – zakázková výroba placek (buttonů) vč. tisku motivu

Igelitová taška s logem RKK

Eurosložka

Obalování knih

 

 

 

Vysvětlivky zkratek:

RKK – Regionální knihovna Karviná

KŘ – Knihovní řád

OPAC (Online public access catalog) – on-line veřejně přístupný knihovní katalog

KF – knihovní fond (knihy, noviny, časopisy, CD, DVD)

EIZ – elektronické informační zdroje

ES – elektronické služby

TSRC – Těšínské Slezsko Region Card